Aplikasi Management Mustahik-Muzaki

Aplikasi Management Mustahik-Muzaki [Porto folio] Aplikasi/Software ini berfungsi dan membantu dalam me-manage Mustahik (Penerima manfaat) dari sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ), Feature Aplikasi ini antara lain: Database para Amilin (Petugas LAZ) Mendata (Inputan) para mustahik sesuai dengan program yang dikembangkan oleh LAZ Statistik data Mustahik secara keseluruhan atau pun berdasar program Managemen user / pengguna … Read more

Scroll to top